Foto: Reidar Kollstad

Vannkraft, folkets energiressurs

Tidligere (før ny energilov 1990) ble strømmen levert til selvkost pluss noen avgifter. Det var folkets ressurs som ble forvaltet av E-verkene og som resulterte i rimelig strøm til husholdninger og industri.