Et tilbakeblikk på kommunereformprosessen

En folkeavstemning gir alle stemmeberettigete mulighet til å si sin mening. Har man fått sagt sin mening underveis, er det lettere å forsone seg med den endelige beslutningen, skriver innsenderne. Bildet vise ordførerne i Kristiansand, Søgne, Lillesand, Songdalen og Birkenes dagen etter folkeavstemningen 6. juni 2016. Foto: Kjartan Bjelland