• FOTO: Martinsen, Jarle

En kirke - for hvem

«Kirken er et utydelig ord», skal Martin Luther ha uttalt. Og det er jo tragisk når en kirke blir utydelig, for er det noe som bør være tydelig i denne verden, ja, så er det Kirken.