• Ved å styrke Jernbane Forum Sør og Jernbane Plattform Agder sine styrer vil de få mer gjennomslag, mener Frp-politiker Steinar Bergstøl Andersen. FOTO: Sondre Steen Holvik (arkiv)

Økt innflytelse gir mer effektiv jernbaneutbygging

Dagens jernbane er lite konkurransedyktig mot fly, buss og bil på strekningen mellom Oslo og Kristiansand.