• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Vogntog på glatta

Stadig flere østeuropeiske vogntog svekker trafikksikkerheten på E18 og E39. Åtte av ti ulykker skjer med utenlandske sjåfører.