• FOTO: Damsgaard, Vegard

Bompengetyranniet i Norge

Norge er det landet i verden som har et bompengesystem som andre land ikke er i nærheten av.