• FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Sp går i bresjen for en tillitsreform

Papirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt.