Innsenderen mener kommunene bør avvise reguleringsplanene for firefelts motorveier, og er glad for at flere partier vil hindre videre utbygging. Innsenderen mener kommunene bør avvise reguleringsplanene for firefelts motorveier, og er glad for at flere partier vil hindre videre utbygging. Foto: Espen Mills

Motorveiutbyggingen i Agder – naturødeleggende gigantomani