– Det er ikke lengre forsvarlig å føle oss frem til at straff fungerer når det stigmatiserer og gjør livet verre for unge mennesker som trenger hjelp, skriver innsenderne. – Det er ikke lengre forsvarlig å føle oss frem til at straff fungerer når det stigmatiserer og gjør livet verre for unge mennesker som trenger hjelp, skriver innsenderne. Foto: Os, Anette

Svar til Blå Kors: Ungdom trenger rusreformen