Parkeringskjellerens tilblivelse skapte jo debatt og sinne i forkant, men i dag mener jeg smilene er overveldende og flest. Jeg forstår hvor viktig det er at innovative politikere har evnet å stå i kritikken for på den måten å sikre utvikling og forbedring. Parkeringskjellerens tilblivelse skapte jo debatt og sinne i forkant, men i dag mener jeg smilene er overveldende og flest. Jeg forstår hvor viktig det er at innovative politikere har evnet å stå i kritikken for på den måten å sikre utvikling og forbedring. Foto: Jarle R. Martinsen

Byen vår