– I handlingsrommet til fylkeskommunen kuttes det med over 99 millioner kroner. Det går ut over våre kjerneoppgaver, som å tilby en videregående utdanning i hele Agder, at bussen går når vi trenger den og at fylkesveiene alltid er trafikksikre, skriver innsenderne. Til høyre på bildet fylkesrådmann Tine Sundtoft, til venstre fylkesordfører Arne Thomassen. – I handlingsrommet til fylkeskommunen kuttes det med over 99 millioner kroner. Det går ut over våre kjerneoppgaver, som å tilby en videregående utdanning i hele Agder, at bussen går når vi trenger den og at fylkesveiene alltid er trafikksikre, skriver innsenderne. Til høyre på bildet fylkesrådmann Tine Sundtoft, til venstre fylkesordfører Arne Thomassen. Foto: Jacob J. Buchard

Fylket regjeringen glemte