Grøn omstilling er ikkje noko nytt i industrien

– Då miljøkrava kom på sytti- og åttitalet, møtte dei sterk motstand. Mange politikarar, bedriftsleiarar og tillitsvalde åtvara mot krava, minner innsender om. Foto: NTB Scanpix