• – Det som også er helt tydelig er at arealet som reguleres i havneplanen hjemler formålet havn, ikke industri, skriver ordfører Harald Furre (H) i et tilsvar til et tidligere debattinnlegg. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Svar på spørsmål om havn i Fvn

En velfungerende havn i Kristiansand er viktig for at næringslivet skal kunne skape verdier og trygge arbeidsplasser og på den måten bidra til å finansiere velferdstilbudet.