• FOTO: Tormod Flem Vegge

Nei SV, det mangler ikke dialog ved Sørlandet sykehus Arendal

I sitt innlegg «Sykehus i regionen» som sto på trykk i FVN 2. september, gir SVs 4. kandidat for SV Agder, Rune Sævre et inntrykk av at det nær sagt er fravær av dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA).