• FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Fra London til Agder – en målrettet utenrikspolitikk

Kristiansand har en egen avdeling som driver kommunens næringsarbeid. Business Region Kristiansand har etablert seg på torvet, og sørger for at Kristiansand og Agder er synlig og attraktiv for næringsetableringer.