Kvaliteten i barnehagene og skolen i Kristiansand

Etter å ha lest kvalitets og utviklings-meldingen for 2018 i oppvekstsektoren i Kristiansand, ser jeg at det er mye som går bra i Kristiansands-skolen og i barnehagene. Det er fremdeles litt som står igjen.

Les hele saken med abonnement