Snart seksti år senere, både i tid og erfaring, ser en hvordan samfunn uten kritisk opposisjon, går fra idealistisk utopi til ren fascisme. Når ledere som Putin eller Xi Jinping uhindret får inflatere sine ego, er resultatet ikke idealsamfunn men heller korrupte ettparti-stater. Har de problemer internt, må en ytre fiende etableres. Dette er lærdom de ikke har fra Marx, men Hitler.

Når resultatet er uprovoserte angrep på naboland som Ukraina, eller som Kina, etablere utskutte baser i Sør-Kinahavet langt utenfor egen territorialgrense eller økonomiske sone, må verdenssamfunnet sette foten ned.

I tilfellet Ukraina er det kun ett alternativ. Vi må gjøre hva vi kan for å sikre at Putin ikke får vinne frem med sin neofascistiske ekspansjonspolitikk. Det siste vi skal gjøre er å be om forhandlinger som i realiteten er tilpasning til Putins visjoner. Det er like naivt som Chamberlains «Fred i vår tid» etter Hitlers innmarsj i Sudetenland.

Det eneste riktige nå er å gjøre hva vi kan for å styrke Ukrainas forsvar. Noe annet vil være å fungere som medhjelpere til de frie demokratier i Europas fall.

En ting partiet Rødt må diskutere i sine lesesirkler (de eksisterer vel ennå), er forskjellen på demokratier og folkedemokratier. De såkalte folkedemokratier vi har hatt erfaring med til nå, er og blir fasciststater under et annet navn. Mitt håp er derfor at Fjermeros og hans medkumpaner i Rødt aldri vil representere noe annet enn en ubehagelig kvise på en fungerende demokratisk kropp.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.