Et partimøte i Arbeiderpartiet ble strømmet av Fædrelandsvennen og vi fikk se debatten. Det var en svært aggressiv tone på flertallssiden som en merket seg og ordføreren la seg flat.

Store velgergrupper føler seg holdt for narr etter en samlingsprosess som har vært udemokratisk med innslag av direkte uredelighet. Dette har mer med lokale politikeres adferd enn med den ene eller andre regjering å gjøre.

Samlingsprosesser er krevende og reversering likeså.

Men når en tenker på ordfører Skislands holdning før det nevnte partimøtet, må en da kunne tro at han ikke så en deling som så dramatisk som det nå blir skapt et bilde av.

Arbeiderpartiet lokalt preges av en voldsom maktbrynde og det er hverken demokratisk eller ansvarsfullt. En bruker problemer en selv har skapt som redskaper i en kamp for endelig å få viljen sin. En burde i stedet sørge for at vansker ble mildnet og og at ansattes interesser ble sikret uansett utfall. En burde legge fra seg den sure obstruktive holdningen. Det er innbyggerne i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen som nå må bli hørt.

Kommunestruktur er en rikspolitisk sak. Statsråd Gjelsvik gjennomfører den politikk som velgerne ved stortingsvalget klart signaliserte at de ønsker seg.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.