• FOTO: STATSARKIVET

Tre kommunevåpen blir til ett

På en dobbeltside i avisen lørdag 24. november blir de tre kommunevåpnene for Kristiansand, Søgne og Songdalen fortjenstfullt omtalt og det ganske grundig.