• Innsenderen peker på at vi har svært dårlig tid på å kutte utslippene av klimagasser. FOTO: Arkiv

Tanker om klima, energi og økonomisk vekst

FN har kommet med en ny klimarapport. Skremmende lesning.