• Vi ber derfor bystyret om å gå inn for alternativ 0b, og sette elevenes beste foran marginale økonomiske innsparinger! skriver innsenderne. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Skolestrukturen i Vågsbygd

Slaget om skolestrukturen i Vågsbygd går nå inn i sluttfasen. Bystyret skal bestemme seg for hvordan de vil forholde seg til Oppveksts innstilling.