• FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

I Frps strupe

I sitt tilsvar av 27.11.18 fra gruppeleder Steinar Bergstøl Andersen på mitt innlegg av 19.11.18 går det frem at han mener jeg har et enormt hat til politiske motstandere.