• FOTO: Samuelsen, Kjetil

Forventninger

Siden både Søgne og Songdalen nå er innlemmet i Kristiansand kommune, er det en selvfølge at begge kommunene blir med og bestemmer bompengesystemet.