• FOTO: JACOB BUCHARD

Det verste og det beste med Kunstsiloprosjektet

Diktet "Det verste og det beste" av Søren Ulrik Thomsen henleder tanken på debatten om Kunstsiloen. Men i motsetning til i diktet hvor det verste og det beste balanserer i harmoni, sliter "det beste" med å veie opp for "det verste" i silosaken.