• FOTO: Bjelland, Kjartan

Lagmannsholmen - fremtidsrettet tankegang

I lys av den store debatten rundt Lagmannsholmen, vil jeg komme med en liten betraktning rundt hvordan dette prosjektet bør bli gjenstand for litt mer fremtidsrettet tankegang.