• FOTO: Anders Rye Skjoldjensen

Eksklusjon

Hilde Langvanns artikkel i Fvn 14. juni: «Unyansert om ekskludering», var et tilsvar til mitt leserinnlegg dagen før.