• FOTO: Martinsen, Jarle

Å snu kappa etter vinden!

I disse tider hvor vi har så mye fokus på miljø er det rart hvordan verdiene av miljøet svinger.