• FOTO: Kjetil Reite

Habilitetsregler egner seg ikke for fleip, Gundersen

En "uavhengig" kontraktør, Dovre Group, som skulle foreta en gjennomgang av Kunstsilo-prosjektet for Cultiva, måtte trekke seg på grunn av manglende habilitet.