• FOTO: Damsgaard, Vegard

Grunnforholdene under kunstsiloen

Det er ett moment i denne kunstsilodebatten som jeg ikke til nå kan se er blitt dokumentert i det hele tatt av forkjemperne for dette gigant-pengesluket.