• – Et bevisst arbeid med overganger mellom barnehage og skole, barnetrinn og ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående har også virket positivt inn for de unges trivsel, skriver innsender FOTO: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Barn og unge i Kristiansand 2018

Oppvekstsektoren i Kristiansand har nettopp lagt frem kvalitetsmeldingen for 2018. Denne meldingen gir et godt bilde av hvordan tilstanden er i barnehager og skoler i Kristiansand, og den tegner et meget positivt bilde av tilstanden.