• FOTO: Arkiv

KrF i KrS bryter med egne verdier

Det går en kampanje over landet om å få byer til å tilslutte seg Icans opprop om atomvåpenfrie byer.