• FOTO: Syda Productions / Shutterstock

Biologi og kjønn

Jeg må uttrykke min bekymring angående den kjønnsnøytrale ideologi som i vår tid utbrer seg i den vestlige verden. Denne ideologi bryter totalt med skaperordningen hvor kjønnsdelingen er klart biologisk forankret.