Mer om kompostering

Lørdag 15. juni stod det i Fædrelandsvennen om Bokashi metoden, der det beskrives hvordan de bryter ned kjøkkenavfall til jord.