• FOTO: Scan-Foto /

Har vi det vanskelig, eller gjør vi det vanskelig?

I Norge har vi trygghet, både den økonomiske og den sosiale typen. Vi har en stat som å si garanterer for oss livet ut. I vesten har vi det tryggere enn i andre deler av verden.