For ett år siden ble det kjent at Palmesus ble kjøpt opp av investeringsselskapet Superstruct Entertainment som står bak 30 festivaler i Europa, blant annet Øyafestivalen i Oslo. Det er det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity som eier Superstruct Entertainment. Providence Equity har hovedkontor i USA, men opererer med jurisdiksjon på Cayman Islands.

Palmesus startet som et lokalt initiativ i 2009, men er altså nå overtatt av amerikansk storkapital. Providence Equity er et av verdens største investeringsfond som har spesialisert seg på media, undervisning og underholdning.

Providence Equity er et fond i kategorien private equity (PE), som er betegnelsen på investeringsfond eller oppkjøpsfond som i utstrakt grad lånefinansierer sine oppkjøp. Et PE-fond er ofte organisert som et partnerskap med begrensa ansvar der andelene ikke omsettes på børs, og hvor deltagerne gjerne er store institusjonelle investorer eller velstående enkeltpersoner.

Strategien for slike fond er å kjøpe opp og sikre seg kontroll over oppkjøpsobjektet, restrukturere det og selge det for en høyere verdi i løpet av noen år. Slike fond har økt enormt de siste tiårene under den nyliberale kapitalismen, der jakten på kortsiktig profitt er helt dominerende.

Ofte bruker PE-fond postboks-selskaper i skatteparadis for å slippe unna skatt. Slik er det også med de nye eierne av Palmesus. Ifølge en oversikt fra SEC, det amerikanske finanstilsynet, opererer Providence Equity fra skatteparadisene Cayman Islands og staten Delaware i USA, selv om hovedkontoret er byen Providence i staten Rhode Island.

Eierne og grunnleggerne av PE-fond er blant verdens rikeste. Grunnleggeren og daglig leder for Province Equity, Jonathan Milton Nelson, er ifølge Forbes god for 2,2 milliarder dollar. Han er ifølge Hong Kong Exchange News oppført som «shareholder» (aksjeeier) i postboks-selskap nr. 309 i Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands. (For øvrig samme adresse som Ako-fondene står oppført).

I dag er også advokatfirmaet Maples Group en av leietagerne i Ugland House og som bruker denne postboksen til sine kunder. Maples Group er et advokatfirma som har spesialisert seg på å hjelpe milliardærer å gjemme bort pengene sine i verdens mest hemmelige skatteparadis.

Jeg ønsker lykke til med årets festival, men vil minne om at overskuddet kommer til å flyte fra Bystranda ned i lommene på noen av verdens rikeste mennesker. Og de er blitt rike, ikke minst fordi de driver aggressiv skatteplanlegging ved hjelp av verdens mest hemmelighetsfulle skatteparadis.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.