Innen eldreomsorgen sier flere ansatte at det er som å bli satt 20 år tilbake i tid og mer jobb med mindre resurser og bemanning. Skolene har fått store kutt i økonomi, så det nå nesten er umulig å drive god skole. I barnehagen så barn ha med niste, og det er en del andre kutt, ifølge ansatte. Byggesaksavdelingen fungerer ikke på noen måte og ingeniørvesenet er tilnærmet fraværende på land. Det fungerer til en viss grad til sjøs, men ikke tilfredsstillende.

Gebyrer har blitt dyrere, det samme har faste utgifter (som kloakk og vann) og det er umulig å få tak i folk i kommunen om man trenger hjelp på spørsmål. Man kommer til totalt uvitende folk når det er saker utenfor Gartnerløkka. Så om noen synes det er så flott med store fagmiljø så vises det klart her at de ikke fungerer og at vi har det bedre som egen kommune her i Søgne.

Mange som stemte for sammenslåing sier de er flaue over det de gjorde og vil helt klart stemme for reversering når det kommer. Vi har lidd nok nå under en storkommune som på ingen måte fungerer og som ikke evner å ta vare på utkanten.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.