Riktig styrt er utenlandskablene et gode for landet, selv om vi nå har flere enn behovet for forsyningssikkerhet krever.

Å eksportere overskuddskraft er til fordel for alle parter, men vi har vært vitne til at strømprodusentene har brukt den økte overføringskapasiteten til å brutalt og uten skrupler kjøre ned vannmagasinene, og dermed er prisen drevet opp til helt absurde nivåer.

Det som jeg ikke kan fatte og begripe er hvordan dere har kunnet la strømprodusenter og -spekulanter få fritt spillerom til det som må være årtusenets hjemmealenefest, helt uten at noen voksne på forhånd har satt grenser, og helt uten fare for represalier hvis barskapet tømmes og hele boligen legges i ruiner.

Du påstår også at markedet fungerer, men: Et fungerende marked krever en noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det krever også at kjøperen har et eller flere alternativer hvis selger forlanger for høy pris, og det krever også at kjøper rett og slett kan la være å kjøpe varen.

Strøm kan vi i praksis ikke velge bort. Dermed risikerer ikke strømprodusentene noe som helst ved å opptre mer hensynsløst enn det noen mafiaboss noensinne har gjort.

Jeg er fullstendig klar over at flertallet av partiene og politikerne på Stortinget har vært med på å få oss inn i dette uføret. Men bakrusen kom på din vakt og du er valgt av oss til være vår statsminister, og ikke til å agere som en slags ministerpresident som først og fremst tar vare på interessene til andre land og til strømprofitørene.

Argumentet ditt om at vi nå må eksportere oss inn i den ytterste armod hvis vi skal kunne forvente å få strøm tilbake i et ekstremt tørkeår holder, bokstavelig talt, ikke vann. Motivene dine for å la galskapen fortsette uhindret er det vanskelig å forstå, men det skinner tydelig gjennom at du blant annet ser dette som en brekkstang for å få velgerne til og akseptere en hemningsløs utbygging av vindkraft både på land og til havs. At du samtidig ser strømprisene som et utmerket supplement til rentehevingen synes også å være klart.

Dere politikere bruker den samme strømmen flere ganger og skal både elektrifisere Nordsjøen (tidenes tåpeligste prosjekt), være Europas grønne batteri (som å tro at man kan forlenge rekkevidden til Teslaen ved å sette inn ett stk. ekstra AAA-batteri), samt elektrifisere bilpark og alt annet energikrevende i Norge. Resultatet av kunnskapsløsheten og manglende regnekunnskaper ser vi nå.

Løsningen ut av uføret er enkel:

Makspris til norske privat- og industrikunder. Strømprodusentene må ha leveringsplikt også om de selv må kjøpe strømmen til mangedobbel pris. Da vil vi garantert få se at magasinfyllingen holdes på et trygt og godt nivå. Samtidig vil strømprodusentene tjene greit med penger uten å rasere norsk kraftkrevende industri, og uten å ruinere økonomien til mange privatkunder.

Hvis innføring av en slik fastprisordning hindres av avtaler dere har inngått med utenlandske interesser, ja da har dere sannsynligvis brutt en rekke lover som tidligere tiders forutseende politikere innførte for å sikre ressursene for det norske folk i all fremtid. Muligens er også Grunnloven brutt. Dette bør vurderes nærmere av jurister og, i siste instans, kanskje også av Høyesterett.

Noen skribenter kaller det dere har prestert for landsforræderi, men jeg velger å tro at det for de fleste politikerne sin del var uaktsomt, og ikke overlagt.

Hvor vanskelig er dette, statsminister? Egentlig?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.