– Arbeidstilsynet var ikke rustet for en pandemi, og ble ikke rustet opp det første pandemiåret. Kapasiteten er tvert imot redusert på åtte år med Solberg-regjeringas såkalte avbyråkratiseringskutt, skriver innsenderne. – Arbeidstilsynet var ikke rustet for en pandemi, og ble ikke rustet opp det første pandemiåret. Kapasiteten er tvert imot redusert på åtte år med Solberg-regjeringas såkalte avbyråkratiseringskutt, skriver innsenderne. Foto: Jil Yngland / ntb

Arbeidstilsynet og FHI er svekket og det har gått ut over smittevernet