• FOTO: Kjartan Bjelland

Om NS i Finsland

Den ellers utmerkede forfatter Gaute Heivoll har skrevet bok om NS i hjembygda under krigen , og den fortielsen som skjedde etterpå.