• FOTO: Reidar Kollstad

Den elektriske fremtid

Når ble målet om at alt nybil salg skal være elektrisk lansert? Hva har skjedd siden? Det er kun seks små år frem til årstallet som ble satt. Hvordan planlegger de som lanserte dette at vi skal få det til?