• FOTO: Mersland, Frank

Man lærer så lenge man lever

Repstadvannet glitrer i sollyset. I prammen sitter jeg sammen med mor i spenning og venter. Hun ror båten utover og styrer mot stedet der det skal skje.