• FOTO: Tor Erik Schrøder

Nå tuter ulvene

Nye individer har sluttet seg til og forsterket det kommunale reviret. Dette har i lengre tid slitt med mye innavl. Så meldingen om nye gener vekker ny optimisme hos styrende og andre i reviret i Songdalen.