• FOTO: Arkiv

Slagside mot vest i Nye Kristiansand?

Ordfører i Søgne Astrid Hilde uttalte i Fellesnemda at hun forutsetter at vi får like gode NAV-tjenester i Nye Kristiansand.