• FOTO: Bjelland, Kjartan

Naturen trenger et ombud

I forbindelse med de prosessene som nå pågår i Vest-Agder for tre nye kommuner, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal fremmer Naturvernforbundet i Agder et forslag om en ny stilling i kommunene, et naturombud.