• FOTO: Jon Anders Skau

Kaptein Sabeltann og byflagget

I et innlegg i FVN 16. mai registrerer 17 mai komitéen i Kristiansand at det brukes kraftig skyts mot valget av Kaptein Sabeltann som bærer av byflagget i årets borgertog.