• FOTO: Bjelland, Kjartan

En containerhavn for byen, for kommunen eller for regionen?

Avisens leder onsdag 15. august gir meg en litt flau smak i munnen. Jeg reagerer på den snevre formuleringen "Finne den beste løsningen for byen totalt sett", uten at avisen alene er skyldig i det jeg oppfatter som et snevert fokus.