Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk lektorlag har alle gått til det skritt å vise sin misnøye med årets tariffoppgjør ved å ta medlemmene ut i streik.

Enkelt sagt, så er tilbudet til lærerne i skolen, i særdeleshet de som har lang utdanning, altfor dårlig. Lærerne i skolen er atter en gang nedprioritert av arbeidsgiveren, KS. Forhandlingssjef i KS, Tor Arne Gangsø, sa det selv med rene ord i debatt med Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, både på Dagsnytt 18 og Dagsrevyen 23. mai, at lærerne ikke var prioritert i dette oppgjøret.

Lærerne i skolen fikk et betydelig dårligere tilbud i oppgjøret enn andre grupper i kommunen. Når dette skjer for femte år på rad, så viser det en arbeidsgiver som hvert år velger å nedprioritere lærerne i skolen. Det kan selvsagt ikke aksepteres.

Et partssammensatt utvalg la i 2020 fram en rapport som viste lønnsutviklinga for lærerne i skoleverket i perioden fra KS overtok forhandlingsansvaret fra staten i 2004. Rapporten viser at lærerne i denne perioden har hatt en mindrelønnsutvikling på ca. 14,5 prosent sammenlignet med alle andre i kommunal sektor. De påfølgende oppgjørene i 2020, 2021 og nå i 2022 har forsterket denne utviklingen. Lærerne i skolen har tapt ytterligere lønnsmessig gjennom disse årene.

Dette kan ikke fortsette! Derfor bruker vi lærere det ene virkemidlet vi har for å vise at vi ikke kan akseptere en slik behandling fra arbeidsgiver. Derfor er det nå streik i skolen fra tre lærerorganisasjoner.

Tilliten vår til KS har vært tynnslitt lenge, nå er den i ferd med å forsvinne helt.

Skal det satses på elevene, må det satses på lærerne.

Politikerne, både lokalt og sentralt, har store ambisjoner for skolen. Men hvordan skal disse ambisjonene oppfylles, når vi som har hovedansvaret for å oppfylle dem, har en arbeidsgiver som aktivt arbeider for å svekke lønnsutviklinga vår? I tillegg bidrar KS sin holdning til lærerlønna til å senke statusen til læreryrket. Det ser vi igjen i den sterke nedgangen i søkertallene til lærerutdanningene.

De gjentatte angrepene på lærerprofesjonen, den konstante nedprioriteringen av lærerne i alle lønnsoppgjør siden 2004 og den totale mangelen på forståelse for betydningen av kompetente lærere i skolen kan ikke fortsette.

KS opererer på vegne av sine medlemmer, kommunene. I Utdanningsforbundet har vi vanskelig for å tro at politikerne i kommunene er bekvemme med den situasjonen vi nå er i med streik i skolen.

Og vi undrer oss på om kommunepolitikerne kjenner igjen KS sin nedprioritering av skolen i det mandatet de ga KS før tarifforhandlingene.

KS må ta ansvar for at det nå er streik i skolen.

KS må ta ansvar for å løse saken før skolestart i august 2022.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.