Det er vi i Ja til Søgne i Kristiansand - Nei til reversering helt enige i. Vi ønsker et blomstrende næringsliv, gode barnehager og skoler, et godt helsetilbud for gamle og unge, gode kulturtilbud og alt som gjør det fortsatt godt å leve i Søgne. Vi avventer derfor Statsforvalteren i Agder sin kartlegging og påfølgende analyse og konklusjon, der vi får fakta på bordet om hva som er best for oss i Søgne. Vi har høy tillit til at Statsforvalteren med sine faglig dyktige ansatte legger frem gode tall og konsekvensanalyser. Så får vi se hva fakta bringer, og vurdere saken ut fra dette.

Vi vil med det samme benytte anledningen til på det sterkeste understreke at vi forstår og har respekt for at mange som stemte mot sammenslåing er skuffet, og følte seg overkjørt da Søgne ble slått sammen med de to andre kommunene. Vi er derfor meget tilfredse med at mange av de som stemte imot sammenslåing for 6 år siden, nå henvender seg til oss og sier at tiden er inne for å se fremover, ikke tilbake, og gir støtte til vår sak. Vi skal stå på for det beste for innbyggerne og næringslivet i Søgne. Som tidligere kommunestyremedlem og folkevalgt tillater jeg meg på vegne av alle folkevalgte å be alle i Søgne som føler seg overkjørt etter folkeavstemningen i 2016 om unnskyldning.

La oss nå se fremover og sørge for Søgnes beste i dagens kommune.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.