• FOTO: Bjelland, Kjartan

Om å stenge stalldøren etter at hesten har løpt ut

Formannskapet i Søgne ønsker å arrangere en stor "markéring" - som de kaller det - av Søgne den 17. august. Arrangementet skal skje på to steder i bygda, like i nærheten av hverandre.