• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Kildesortering fortsatt en god løsning

Vi viser til Kristen Steinslands innlegg i Fædrelandsvennen 24. juli der det stilles spørsmål om innsamling av plastemballasje til materialgjenvinning.